15 Agustos 1938, Halvoriye köyünden ölüme götürülen kafile