Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi nedir?

Dersim 1937-38 Sözlü Tarih Projesi, 1937- 38 etrafındaki bilgi boşluğunu doldurmak, hayatta kalanların ve onların çocuklarının anlattıklarının ge­lecek kuşaklara aktarılması amacıyla başlatılmıştır. Katliamı ve sürgünü yaşamış, bugün hayatta olan insanlarla görüşmeler yapmak, çalışmanın birincil amacıdır. Çalışma ciddi bir zaman problemi ile karşı karşıyadır. Bekleme lüksü yoktur. 1937-38 acısını yaşamış insanlar kuşağı yavaş yavaş hakkın rahme­tine kavuşuyorlar. Onlar aramızdan ayrılmadan hepsi ile görüşebilmek ve gelecek kuşaklar için kayda almak gerekiyor.

Tanıklar

Dersim 1937 - 38 Tarih Projesi kapsamında, tanıklarla yapılan söyleşiler.

Fotoğraflar

Şimdiye kadar elimize geçen gerçek fotoğraflar.

Basın

Basına yansıyan haberler

Videolar

Dersim tanıklarının anlattıkları, basından ve daha fazla video