Dersim belgeleri „tasnif” denilerek ayıklanıp, gizlenmesin

06 Ocak 2012

„tasnif” denilerek belgeler ayıklanıp, gizlenmesin
4 Ocak 2011 tarihinde gazeteci Fikret Bila’ya bir mülakat veren Genel Kurmay Başkanı Necdet Özel ‘Dersim belgelerini tasnife başladık’ dedi. Dersim Tertelesi’nin mağdurları olarak yıllardır “Genel Kurmay arşivleri ve diğer arşivleri açılsın” çağrısı yapıyorduk. Arşivler açılsın ki Türkiye Halkları karanlıkta kalmasın, ortak geleceğimize ışık olsun. Genel Kurmay’ın bu çalışmasını olumlu buluyoruz ve lafta kalmamasını temenni ediyoruz.

Genel Kurmay’ın arşivini açma kararı çok olumludur ancak 74 yıl boyunca Cumhuriyet döneminin en acı olayı Dersim 1937-38 hakkında arşivini tasnif dahi etmeyen, ciddi davranmayan, 1972 yılında kendi yazdırdığı kitabı toplatan ve bugün Dersim’de adeta 38 haritasını uygulayan Genel Kurmay’ın yapacağı tasnif’in güvenirliği hakkında endişelerimiz var. “Tasnif” altında belgeler, ayıklanmasın, yok edilmesin, deliller karartılmasın. Gerçekler halktan gizlenmesin, halkımız 74 yıl daha karanlıklara mahkum edilmesin. Bu tasnif çalışması hiç bir tartışmaya ve kuşkuya mahal vermeyecek açıklıkta Mağdur temsilcileri ve bağımsız gözlemcilerin denetiminde yapılmalıdır.

Başbakan Erdoğan’ın Dersim Halkından özür dilemesi ile birlikte tarih ile yüzleşme süreci somut olarak başlamıştır. Bu yüzleşme lafta kalmamalı ve barış ve ortak gelecek için bir şans olarak değerlendirilmelidir. Vicdanı ile muhasebe yapacak, tarihi hakikatler ile yüzleşecek namuslu ve vicdanlı bir hükümete ihtiyacımız vardır. Türkiye insanı artık tarihi ile yüzleşmeyi onur sayacak bir hükümet istiyor. Halka sürekli olarak yalan söyleyen ve genc kuşakları yalan ile besleyen hükümetler istemiyoruz. Gerçekleri halktan gizleyen ve bunu da ‘halkı için’ yaptığını söyleyen karanlığın bekçilerine değil, ‘ortak güvenli bir gelecek için daha fazla açıklık’ diyen yöneticiler istiyoruz.
Saygılarımla

6 Ocak 2012

Yaşar Kaya
Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG) Genel Başkanı