75. Yıldönümünde Dersim 1937-38 Mağdurlarını Köln DOM’da Anıyoruz!

12 Şubat 2012

4 Mayıs Dersim Soykırımını anma günüdür. Dersimde katledilen onbinlerce masum sivil insanı anmak için 5 Mayıs 2012 DOM Kilisesi’nin önünde buluşuyoruz.

II. Dünya Savaşının gölgesinde Anadolu’da bir halk, Dersim halkı TC. Başbakanı Erdoğan’ın kabul etmek zorunda kaldığı gibi “…adım adım çerçevesi çizilmiş bahaneleri hazırlanmış… uçaklarla bombalayarak, gaz bombaları ve toplarla hareket eden her şey katlediliyor… binlerce insan, kadın ve çocuk katlediliyor, yuvalar yıkılıyor, binlerce insan batıya göç ettiriliyor, binlerce kız çocuğu evlatlık veriliyor.”

Tek ırk, tek dil, tek mezhep yaratmak isteyen zihniyet; Dersim halkına karşı yıllarca sürdürdüğü baskı ve asimilasyon politikalarını 1937-38’de tam bir soykırıma/teteleye dönüştürmüştür. 1937-’38; Dersimin tarihsel, kültürel ve tüm toplumsal varoluş nedenleriyle birlikte bir imha tarihidir. Dersim 38 Tertelesi’nde katledilen insanların anıları önünde saygı ile eğilirken, devlet yetkililerini bir kez daha kendi tarihleri ile yüzleşmeye çağırıyoruz.

TC Başbakanı Erdoğan, her ne kadar politik bir manevra gereği yaptığı çeşitli kesimler tarafından düşünülse de ve bütün eksikliklerine, 23 Kasım 2011 tarihinde Dersim halkından özür dileyerek bir adım atmıştır. Bu özür, sözde kalmamalıdır. Gerçekten resmi tarihle yüzleşme adımı olmalıdır. Bu yapıldığında ancak Anadolu halkları kardeşçe bir arada ve nispeten güven ortamında yaşayabilirler. Tarihteki katliamların bir daha yaşanmaması, olanları lanetleme ve yeni düzenlemeler yapmakla mümkün olabilir.

Dersim halkı ile aynı kaderi paylaşmış Aleviler, Koçgirililer, Süryaniyani-Keldaniler, Kürtler, Ermeniler ve Pontuslar maruz kaldıkları mezalimler de açığa çıkarılmalıdır. Çağımız tarihle yüzleşme ve geçmiş hatalardan dolayı özür dileme çağı olarak anılıyor. Medeni ülkeler, farklı dil, inanç ve kültürleri bir zenginlik olarak kabul ederek koruma altına alıyorlar. Türkiye insanı artık tarihi ile yüzleşmeyi onur sayacak bir olgunluk düzeyinine varılmasını istiyor. Gerçekleri gizleyerek halka sürekli yalan söyleyen ve genç kuşakları yalan ile besleyen anlayışlar terk edilmelidir.
Sayın Başbakan Erdoğan, Sayın Cumhurbaşkanı Gül 75 yıldır kapanmayan Dersim 1937-38 yarası daha ne kadar kanamaya devam edecek? Dersim’in Çığlığını duyun. Dersim Halkının taleplerini görmezden gelmeyin ve özür’ün gereklerini yerine getirecek somut adımlar atmanızı bekliyoruz.

Bir çağrımız da Almanya başbakanı Sayın Merkel’e olacak: Sayın Merkel bugün Almanya’da tahminen 200 bin Dersimli yaşamaktadır. Bunların çoğunluğu sizin de vatandaşınızdır. Politik baskılardan kaçıp ülkenize sığınındık. Bize yaşama olanağı sağlamakla uluslar arası hukukun ve insan haklarının bir gereğini yerine getirdiniz. Almanya kendi tarih ile yüzleşme ve gereğini yerine getirme konusunda dünyaya örnek bir ülkedir. Bu bağlamda 1937-38 yıllarında Dersim’de yaşanan büyük felakette yaşamlarını kaybedenlerin anması için sizi de aramızda görmek ve üzüntümüzü paylaşmanızı bekliyoruz.

Ayrıca Dersim’de mağaralara sığınmış sivil halka karşı kullanılan zehirli gazlar ülkenizden mi alındı? Dersim’de yapılan kışla ve hükümet konağının yapılmasında Almanyanın katkısı nedir? Tarihin karanlıkta kalmış bu acısının ortaya çıkması için, katkınızı bekliyoruz.
Demokrasi‘den, insan haklarından, insan sevgisinden ve adaletden yana olan herkesi bu acılı günümüzde Dersim 1937-38 Soykırımında kaybedilen hayatları ve yaşanan acıları anmak için 5 Mayıs’ta Köln DOM Kilisesi önünde aramızda görmek istiyor, tüm insanları yanımızda olmaya çağırıyoruz.

Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu (FDG)