Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına ve Başbakanına açık mektup

Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan,

İstanbul’daki uluslararası bir havalimanına “Sabiha Gökçen” adının verilmiş olması biz Dersimlileri rencide etmektedir. Çünkü Sabiha Gökçen 1937-1938 yıllarında Dersim köylerinin bombalanmasına katılmış ve onbinlerce sivilin öldürülmesine yol açmıştır. Bundan dolayı dönemin Türk hükümeti pilot Sabiha Gökçen’e üzerinde “1938 Tunceli” yazan altın bir “üstün hizmet madalyası” vermiştir.

Medeni uluslar karanlık dönemlerde işlenen bu gibi insanlık dışı suçlar nedeniyle ne övünürler ne de faillere “üstün hizmet madalyası” verirler. 1937-1938 yıllarında Dersim’de bir savaş verilmedi ki, Sabiha Gökçen ulusal bir kahraman olarak madalyalara lâyık görülsün veya havalimanlarına adı verilsin! Kadın ve çocukların da içinde bulunduğu sivil insanların öldürülmesine katılan birinin bir kahraman olarak görülüp ismini havalimanına verilmesi işlenen insanlık suçunun övülmesidir. Sayın Başbakan Erdoğan 14 Ağustos 2010 tarihinde Sakarya’da yaptığı bir konuşmada Dersim’de yapılanları şu sözlerle ifade etti: “Dersim ile ilgili ne söylediklerini biliyorsunuz değil mi? Vergi vermediler diye Dersim’in köylerini kim bombaladı? Zamanının, o zaman ki Cumhurbaşkanı’nın emriyle… Kimdi? İsmet İnönü, CHP’nin başındaydı. Yani CHP bombaladı. 20 bin, 30 bin, 40 bin, 50 bin kişinin yargısız infaz edildiği söylenir. İnsaf ya. İşte sizin cemaziyelevveliniz bu. Gelin de siz bunu temizleyin önce”.

Sayın Cumhurbaşkanı, sayın Başbakan,

Maruz kaldığımız bu korkunç zulmün bir ulusal gurur vesilesi yapılması bu ülkenin vatandaşları olarak bizi derinden yaralamaktadır. Sizin vicdanınızın da bu haksızlığı kabul etmiyeceğini umut ediyoruz. Söz konusu havalimanının adının derhal değiştirilmesini ve Sabiha Gökçen’in devlet tarafından ulusal bir kahraman olarak onurlandırılmasına son verilmesini arz ediyoruz.

Başta ataları Sabiha Gökçen’in attığı bombalar ile öldürülen Dersimlileri, Alevileri, ve vijdan sahibi bütün insanları adı değiştirilinceye kadar bu havalimanını kullanmayarak protesto etmeye çağırıyoruz.

En derin saygılarımızla

Hüseyin Kaya (FDG Onursal Genel Başkanı)
Yaşar Kaya (Avrupa Dersim Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı)
Mehmet Yıldız (Sosyolog)